Tågtider för Hällnäs

Ankommande tåg till
FrånNySpårTåg
16:13Luleå via Boden17107
16:13Luleå via Boden17107
09:18Lycksele 17489
Lycksele 17489
Luleå 17115
11:36Luleå via Boden17115
12:42Umeå östra 17492
Hällnäs 17493
14:32Umeå östra 17116
Umeå östra 17116