Tågtider för Göteborg C

Ankommande tåg till
FrånNySpårTåg
01:12Kungsbacka x63000
Göteborg x63005
01:40Kungsbacka x63002
Göteborg x63009
02:44Kungsbacka x63006
03:44Kungsbacka x63010
Göteborg x63013
04:49Kungsbacka x63014
Göteborg x63021
Göteborg x61039