Tågtider för Falköping C

Ankommande tåg till
FrånNySpårTåg
Falköping x63458
05:59Skövde via Stenstorpx67205
Falköping x67204
Falköping x63436
Falköping x67284
Falköping x63432
14:04Skövde via Stenstorpx67279
17:44Skövde via Stenstorpx67277
Falköping x67296
19:48Skövde via Stenstorpx67221